Ministry of Education
Department of Higher Education

Uncategorized

၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း (၂၀၁၆ ခုနွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္)

၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

  (၂၀၁၆ ခုနွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္)

၁  ။   ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္
၂  ။   ဒဂုံတကၠသိုလ္
၃  ။   ပုသိမ္တကၠသိုလ္
၄  ။   စစ္ေတြတကၠသိုလ္
၅  ။   ေတာင္ငူတကၠသိုလ္
၆  ။   ျပည္တကၠသိုလ္
၇  ။   ထားဝယ္တကၠသိုလ္
၈  ။   ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္
၉  ။   ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္
၁၀ ။   ဟသၤာတတကၠသိုလ္
၁၁ ။   မအူပင္တကၠသိုလ္
၁၂ ။   ဘားအံတကၠသိုလ္
၁၃ ။   ၿမိတ္တကၠသိုလ္
၁၄ ။   ပဲခူးတကၠသိုလ္
၁၅ ။   ေတာင္ကုတ္ဒီဂရီေကာလိပ္
၁  ။   ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္
၂  ။   မေကြးတကၠသိုလ္
၃  ။   မုံရြာတကၠသိုလ္
၄  ။   ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္
၅  ။   ရတနာပုံတကၠသိုလ္
၆  ။   မိတၳီလာတကၠသိုလ္
၇  ။   ပခုကၠဴတကၠသိုလ္
၈  ။   ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္
၉  ။   ပင္လုံတကၠသိုလ္
၁၀ ။   ကေလးတကၠသိုလ္
၁၁ ။   လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္
၁၂ ။   လားရွိုးတကၠသိုလ္
၁၃ ။   က်ိဳင္းတုံတကၠသိုလ္
၁၄ ။   ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္
၁၅ ။   ေရႊဘိုတကၠသိုလ္
၁၆ ။   စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္
၁၇ ။   ေရနံေခ်ာင္းဒီဂရီေကာလိပ္
၁၈ ။   မိုးညႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္
၁၉ ။   ျမင္းၿခံဒီဂရီေကာလိပ္
၂၀ ။   မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္
၂၁ ။   ဟားခါးေကာလိပ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ား၊ ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ ပထမႏွစ္ေန႔သင္တန္းမ်ားကို ၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ေန႔သင္တန္း၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို ၁၇-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွစၿပီး သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးတြင္ ေၾကညာထားပါသည္။

၁။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ား
၂။ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား
၃။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မ်ား
၄။ ၀ိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား