Ministry of Education
Department of Higher Education

Monthly Archives: November 2016

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ား၊ ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ ပထမႏွစ္ေန႔သင္တန္းမ်ားကို ၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ေန႔သင္တန္း၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို ၁၇-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွစၿပီး သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးတြင္ ေၾကညာထားပါသည္။

၁။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ား
၂။ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား
၃။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မ်ား
၄။ ၀ိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား