Ministry of Education
Department of Higher Education

ၿမိတ္တကၠသိုလ္(UDE)

ၿမိတ္တကၠသိုလ္(UDE)

(၁)    ျမန္မာစာ

(၂)    အဂၤလိပ္စာ

(၃)    ပထ၀ီ၀င္

(၄)    သမိုင္း

(၅)    ဒႆနိကေဗဒ

(၆)    စိတ္ပညာ

(၇)    အေရွ႕တိုင္းပညာ

(၈)    ဓာတုေဗဒ

(၉)     ရူပေဗဒ

(၁၀)  သခ်ၤာ

(၁၁)  သတၱေဗဒ

(၁၂)  ရုကၡေဗဒ

(၁၃)  စီးပြားေရး

(၁၄)  စီးပြားစီမံ

      ဥပေဒပညာ ဘာသာရပ္သည္ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရပါမည္။