Ministry of Education
Department of Higher Education

ေရနံေခ်ာင္းဒီဂရီေကာလိပ္(UDE)

ေရနံေခ်ာင္းဒီဂရီေကာလိပ္(UDE)

 

(၁)    ျမန္မာစာ

(၂)    ပထ၀ီ၀င္

(၃)    သမိုင္း

(၄)    ဓာတုေဗဒ

(၅)    ရူပေဗဒ

(၆)    သခ်ၤာ

(၇)    သတၱေဗဒ

(၈)    ရုကၡေဗဒ

ဥပေဒပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားစီမံဘာသာရပ္မ်ားသည္ မေကြးတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရပါမည္။