Ministry of Education
Department of Higher Education

ဟသၤာတတကၠသိုလ္(UDE)

ဟသၤာတတကၠသိုလ္(UDE)

(၁)    ျမန္မာစာ

အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ၃၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၃၀၁ မွ ၆၂၈၊

(၂)    အဂၤလိပ္စာ

(၃)    ပထ၀ီ၀င္

(၄)    သမိုင္း

(၅)    ဒႆနိကေဗဒ

(၆)    စိတ္ပညာ

(၇)    အေရွ႕တိုင္းပညာ

(၈)    ဓာတုေဗဒ

(၉)    ရူပေဗဒ

(၁၀)    သခ်ၤာ

(၁၁)    သတၱေဗဒ

(၁၂)    ရုကၡေဗဒ

       ဥပေဒပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားစီမံဘာသာရပ္မ်ားသည္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ တြင္ တက္ေရာက္ရပါမည္။