Ministry of Education
Department of Higher Education

မိတၳီလာတကၠသိုလ္(UDE)

 မိတၳီလာတကၠသိုလ္(UDE)

 

(၁)    ျမန္မာစာ

အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ၃၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၃၀၁ မွ ၆၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၆၀၁ မွ ၉၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၉၀၁ ႏွင့္ အထက္။

(၂)    အဂၤလိပ္စာ

(၃)    ပထ၀ီ၀င္

(၄)    သမိုင္း

(၅)    ဒႆနိကေဗဒ

(၆)    စိတ္ပညာ

(၇)    အေရွ႕တိုင္းပညာ

(၈)    ဓာတုေဗဒ

(၉)    ရူပေဗဒ

(၁၀)    သခ်ၤာ

(၁၁)    သတၱေဗဒ

(၁၂)    ရုကၡေဗဒ

       ဥပေဒပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားစီမံဘာသာရပ္မ်ားသည္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရပါမည္။