Ministry of Education
Department of Higher Education

ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္(UDE)

ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္(UDE)

(၁)    ျမန္မာစာ

(၂)    အဂၤလိပ္စာ

(၃)    ပထ၀ီ၀င္

(၄)    သမိုင္း

(၅)    ဒႆနိကေဗဒ

(၆)    စိတ္ပညာ

(၇)    အေရွ႕တိုင္းပညာ

(၈)    ဓာတုေဗဒ

(၉)    ရူပေဗဒ

(၁၀)    သခ်ၤာ

(၁၁)    သတၱေဗဒ

 

       ဥပေဒပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားစီမံဘာသာရပ္မ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရပါမည္။