Ministry of Education
Department of Higher Education

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္(UDE)

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္(UDE)

 

(၁)    ျမန္မာစာ

အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ၃၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၃၀၁ ႏွင့္အထက္။

(၂)    အဂၤလိပ္စာ

(၃)    ပထ၀ီ၀င္

အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ၃၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၃၀၁ မွ ၆၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၆၀၁ မွ ၉၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၉၀၁ ႏွင့္အထက္။

(၄)    သမိုင္း

အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ၃၀၀၊

အမွတ္စဥ္ ၃၀၁ ႏွင့္အထက္။

(၅)    ဒႆနိကေဗဒ

(၆)    စိတ္ပညာ

(၇)    အေရွ႕တိုင္းပညာ

(၈)    ဓာတုေဗဒ

(၉)    ရူပေဗဒ

(၁၀)    သခ်ၤာ

(၁၁)    သတၱေဗဒ

(၁၂)    ရုကၡေဗဒ

       ဥပေဒပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားစီမံဘာသာရပ္မ်ားသည္ မေကြးတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရပါမည္။